DDDOp vrijdag 2 februari 2018 wordt Diaconaal doen doordacht gepresenteerd. Deze presentatie vindt plaats in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC te Amersfoort, tel. 033-4617917. 

Diaconaal doen doordacht is een:

- Oecumenisch Handboek Diaconiewetenschap
- Met bijdragen van deskundige auteurs uit het brede spectrum van de kerken
- Biedt een actuele theoretische basis

Diaconaal doen doordacht is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie (be)studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden. 

Het boek is geschreven door de redactie Handboek Diaconiewetenschap en enkele aangezochte auteurs. Het initiatief lag mede bij de Diaconale Studiekring en het landelijk bureau DISK. Diaconaal doen doordacht voorziet in een behoefte bij de theologische en kerkelijke (ambts)opleidingen. 

Interessant is dat Diaconaal doen doordacht - Handboek Diaconiewetenschap de nadruk legt op tien praktijkbeschrijvingen, die een inkijk geven rond de diaconale praktijk. De tien verhalen zijn een voorbeeld van hoe thans diaconie en diaconaat zicht ontwikkelt, zich presenteert en uitgevoerd wordt. Het eerste deel opent met een inleiding op diaconie en geeft een speciale plaats aan verzoening binnen diaconaat. Het tweede deel bevat reflecties op de tien praktijkbeschrijvingen waarin gekeken wordt naar de maatschappelijke context, de organisatie en het diaconaal handelen. Het derde deel sluit af met theologische leerpunten die naar voren komen uit de tien praktijkbeschrijvingen. 

De redactie bestaat uit drs. Hub Crijns, drs. Ellen Hogema, dr. Trinus Hoekstra, dr. Lútzen Miedema, dr. Herman Noordegraaf, Ploni Robbers- van Berkel, drs. Herman van Well, dr. Jozef Wissink en dr. Hanneke Arts-Honselaar (eindredactie).

Laatst toegevoegd

november 19, 2017

Weg van Geweld

Reekstitel: Religie en Veiligheid. Verschillende auteurs onderzoeken de militaristische maar ook religieuze verheerlijking van geweld. In hun bijdragen stellen zij verschillende dimensies van de relatie…
augustus 21, 2017

Josua van Iperen (1726-1780) - Gereformeerd…

Van Iperen, predikant in het Zeeuwse Veere, doctor in de filosofie en lid van vooraanstaande genootschappen werd – en dat tot zijn eigen verbittering –…
augustus 06, 2017

Islam, van nature een vijand?

Dit boek, dat in 2004 werd bekroond met de Prijs van het Religieuze Boek, stelt de vraag of islam en christendom, islam en westerse moderniteit,…
augustus 06, 2017

De orthodoxe ketter en andere onmogelijke…

Dit boek is een steentje in je schoen, zo’n boek dat je eens in de zoveel tijd tegenkomt, je terugwerpt op jezelf en je het…
augustus 05, 2017

Weerbarstige spiritualiteit - Een inleiding in…

Met dit boek zetten de auteurs, Inigo Bocken en Eveline van Buijtenen, de lezers aan het denken. Geen gemakkelijk boek, een boek dat om lezing…
augustus 05, 2017

In stilte - Een filosofie van…

Jan-Hendrik Bakker brengt in dit boek zes auteurs ter sprake die ieder voor zich iets hebben met stilte. Dat doet Bakker omdat hij het moderne…


Digitale BladerboekenWilt u ook een Digitaal Bladerboek van uw publicatie?
Lees dan hoe het in zijn werk gaat.

Redactie

november 19, 2017

Weg van Geweld

Reekstitel: Religie en Veiligheid. Verschillende auteurs onderzoeken de militaristische maar ook religieuze verheerlijking van geweld. In hun bijdragen stellen zij verschillende dimensies van de relatie…
december 19, 2016

Religie in Conflict

Reekstitel: Religie en Veiligheid Wat is er gaande op het gebied van vrede en veiligheid, in internationale conflicten, met en in de krijgsmacht. Welke vragen…
juli 06, 2012

Beroep en Bezieling

Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer Deze publicatie stelt de vraag wat pastores zoal tegenkomen aan bezieling bij mensen op de werkvloer. Door…
juli 06, 2012

Diaconie in Beweging

Handboek diaconiewetenschap Dit oecumenische handboek bevat bijdragen van twintig deskundigen uit het brede spectrum van kerken. Het is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk…


Reeksen

december 11, 2016

Webrubriek: Reformatie

In het Herdenkingsjaar van de Reformatie (31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017) brengt de Katholieke Vereniging voor Oecumene een reeks artikelen rond het thema…
september 05, 2016

Webrubriek: 'pelgrimeren'

In de zomer van 2016 verzorgde het Bezinningsbureau een reeks zomercolumns rond het thema 'pelgrimeren'. In deze reeks vertellen de auteurs over de tocht die…
augustus 01, 2016

Webrubriek: Ramadan 2016

Tijdens de ramadan 2016 verzorgde het Bezinningsbureau voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene een reeks artikelen rond de Ramadan.In deze reeks gingen…
mei 16, 2016

Webrubriek: Syrische christenen

Het Bezinningsbureau coördineerde een reeks laagdrempelige artikelen over Syrische christenen in de Nederlandse samenleving. Naast een tweetal inleidende artikelen biedt deze reeks een artikel over…
mei 16, 2016

Webrubriek: Kerstmis 2015

Voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene coördineerde Het Bezinningsbureau rond Kerstmis 2015 een artikelenreeks. Auteurs vanuit katholieke, protestantse, orthodoxe en evangelische hoek…
oktober 21, 2015

Webrubriek: Zomercolumns 2015

In de zomer van 2015 verzorgde Het Bezinningsbureau voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene de wekelijke reeks Zomercolumns. In deze reeks komen…


Interviews

december 11, 2016

Henry Vesseur: "We hebben als het…

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

Henry Vesseur werd op 15 september gekozen tot abt van de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem, de vierde abt op rij. Het klooster staat sinds de…
december 11, 2016

De hele week aan diaconie doen…

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

Op 16 januari 2016 sprak ik met Anneke Leisink en Desiree Schalk over het ontstaan en de initiatieven van de oecumenische diaconale werkgroep van de…
mei 16, 2016

Webrubriek: Pinksteren 2016

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

In de aanloop naar Pinksteren verzorgde Het Bezinningsbureau een interviewreeks rond het initiatief 'Feest van de Geest'. Tijdens dit Feest presenteren en exposeren kunstenaars hun nieuw…
juli 12, 2014

OndersteBoven

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

OndersteBoven. Tijdschrift van Arbiedspastoraat DISK, besteedt aandacht aan actuele thema's en discussies rond arbeid, zorg en inkomen: economie en geloof, verarming en verrijking. In dit…
juli 06, 2012

Fier. Tijidschrift voor emancipatie, religie en…

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

Het Fier-gehalte van...Erik Borgman: "Het woord 'Heer' gebruik ik niet meer" 2010 | nr. 2: Het interview met Borgman gaat o.a. over theologie en feminisme…
december 03, 2008

Dicht bij de kern van het…

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

Als coördinator van Alpha-cursus in gevangenissen krijgt Martin Liefhebber te maken met mensen voor wie stilstaan bij geloof tegelijkertijd de vraag naar schuld en vergeving…
december 03, 2008

Ontvankelijk voor de stilte

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

De Zusters Clarissen in Nijmegen zijn voor de vierde keer met een cyclus 'Mediteren bij de Bron' gestart. Zij vormen een gastvrije gemeenschap voor mensen…
december 03, 2008

Je moet er wel écht in…

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

Mgr. de Jong, jongerenbisschop van de Nederlandse Kerkprovincie van de Rooms-katholieke Kerk, theoloog en filosoof, zoekt naar wegen om voorbij aan enge denkkaders met jongeren…
juni 27, 2008

Kapelaan herstelt autozegening

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

De zegen die uitgesproken wordt over het op reis geaan van mensen, is zo oud als Paulus. Kapelaan Juan van Eijk van de Lourdesparochie te…