Laatst toegevoegd

november 23, 2018

Rechtvaardige oorlog - Rechtvaardige vrede

Reekstitel: Religie en Veiligheid. Deze bundel is het derde deel van een tweetalige reeks RELIGIE EN VEILIGHEID. De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling: (1) wat is de…
december 10, 2017

Diaconaal doen doordacht - Handboek Diaconiewetenschap

Op vrijdag 2 februari 2018 werd Diaconaal doen doordacht gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC te Amersfoort, tel.…
november 19, 2017

Weg van Geweld

Reekstitel: Religie en Veiligheid. Verschillende auteurs onderzoeken de militaristische maar ook religieuze verheerlijking van geweld. In hun bijdragen stellen zij verschillende dimensies van de relatie…
augustus 21, 2017

Josua van Iperen (1726-1780) - Gereformeerd…

Van Iperen, predikant in het Zeeuwse Veere, doctor in de filosofie en lid van vooraanstaande genootschappen werd – en dat tot zijn eigen verbittering –…
augustus 06, 2017

Islam, van nature een vijand?

Dit boek, dat in 2004 werd bekroond met de Prijs van het Religieuze Boek, stelt de vraag of islam en christendom, islam en westerse moderniteit,…
augustus 06, 2017

De orthodoxe ketter en andere onmogelijke…

Dit boek is een steentje in je schoen, zo’n boek dat je eens in de zoveel tijd tegenkomt, je terugwerpt op jezelf en je het…


Digitale BladerboekenWilt u ook een Digitaal Bladerboek van uw publicatie?
Lees dan hoe het in zijn werk gaat.

Redactie

november 23, 2018

Rechtvaardige oorlog - Rechtvaardige vrede

Reekstitel: Religie en Veiligheid. Deze bundel is het derde deel van een tweetalige reeks RELIGIE EN VEILIGHEID. De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling: (1) wat is de…
december 10, 2017

Diaconaal doen doordacht - Handboek Diaconiewetenschap

Op vrijdag 2 februari 2018 werd Diaconaal doen doordacht gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC te Amersfoort, tel.…
november 19, 2017

Weg van Geweld

Reekstitel: Religie en Veiligheid. Verschillende auteurs onderzoeken de militaristische maar ook religieuze verheerlijking van geweld. In hun bijdragen stellen zij verschillende dimensies van de relatie…
december 19, 2016

Religie in Conflict

Reekstitel: Religie en Veiligheid Wat is er gaande op het gebied van vrede en veiligheid, in internationale conflicten, met en in de krijgsmacht. Welke vragen…


Reeksen

december 11, 2016

Webrubriek: Reformatie

In het Herdenkingsjaar van de Reformatie (31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017) brengt de Katholieke Vereniging voor Oecumene een reeks artikelen rond het thema…
september 05, 2016

Webrubriek: 'pelgrimeren'

In de zomer van 2016 verzorgde het Bezinningsbureau een reeks zomercolumns rond het thema 'pelgrimeren'. In deze reeks vertellen de auteurs over de tocht die…
augustus 01, 2016

Webrubriek: Ramadan 2016

Tijdens de ramadan 2016 verzorgde het Bezinningsbureau voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene een reeks artikelen rond de Ramadan.In deze reeks gingen…
mei 16, 2016

Webrubriek: Syrische christenen

Het Bezinningsbureau coördineerde een reeks laagdrempelige artikelen over Syrische christenen in de Nederlandse samenleving. Naast een tweetal inleidende artikelen biedt deze reeks een artikel over…
mei 16, 2016

Webrubriek: Kerstmis 2015

Voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene coördineerde Het Bezinningsbureau rond Kerstmis 2015 een artikelenreeks. Auteurs vanuit katholieke, protestantse, orthodoxe en evangelische hoek…
oktober 21, 2015

Webrubriek: Zomercolumns 2015

In de zomer van 2015 verzorgde Het Bezinningsbureau voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene de wekelijke reeks Zomercolumns. In deze reeks komen…


Interviews

december 11, 2016

Henry Vesseur: "We hebben als het…

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

Henry Vesseur werd op 15 september gekozen tot abt van de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem, de vierde abt op rij. Het klooster staat sinds de…
december 11, 2016

De hele week aan diaconie doen…

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

Op 16 januari 2016 sprak ik met Anneke Leisink en Desiree Schalk over het ontstaan en de initiatieven van de oecumenische diaconale werkgroep van de…
mei 16, 2016

Webrubriek: Pinksteren 2016

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

In de aanloop naar Pinksteren verzorgde Het Bezinningsbureau een interviewreeks rond het initiatief 'Feest van de Geest'. Tijdens dit Feest presenteren en exposeren kunstenaars hun nieuw…
juli 12, 2014

OndersteBoven

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

OndersteBoven. Tijdschrift van Arbiedspastoraat DISK, besteedt aandacht aan actuele thema's en discussies rond arbeid, zorg en inkomen: economie en geloof, verarming en verrijking. In dit…
juli 06, 2012

Fier. Tijidschrift voor emancipatie, religie en…

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

Het Fier-gehalte van...Erik Borgman: "Het woord 'Heer' gebruik ik niet meer" 2010 | nr. 2: Het interview met Borgman gaat o.a. over theologie en feminisme…
december 03, 2008

Dicht bij de kern van het…

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

Als coördinator van Alpha-cursus in gevangenissen krijgt Martin Liefhebber te maken met mensen voor wie stilstaan bij geloof tegelijkertijd de vraag naar schuld en vergeving…
december 03, 2008

Ontvankelijk voor de stilte

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

De Zusters Clarissen in Nijmegen zijn voor de vierde keer met een cyclus 'Mediteren bij de Bron' gestart. Zij vormen een gastvrije gemeenschap voor mensen…
december 03, 2008

Je moet er wel écht in…

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

Mgr. de Jong, jongerenbisschop van de Nederlandse Kerkprovincie van de Rooms-katholieke Kerk, theoloog en filosoof, zoekt naar wegen om voorbij aan enge denkkaders met jongeren…
juni 27, 2008

Kapelaan herstelt autozegening

in Portfolio

by Hanneke Arts-Honselaar

De zegen die uitgesproken wordt over het op reis geaan van mensen, is zo oud als Paulus. Kapelaan Juan van Eijk van de Lourdesparochie te…