LiberaalChristendomDe auteurs van Liberaal christendom maken al in de eerste zin van het boek duidelijk dat zij kiezen voor een ruime benadering van een liberale theologie. Zij vatten deze op als een theologie die onorthodox, open, vrijmoedig, vrijzinnig en modern is. Wat de auteurs met elkaar delen is dat zij een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van christendom aanhangen die zonder opdringerigheid het belang van het christelijk geloof wil uitspreken.

Alle auteurs zijn praktiserend predikant of waren dat.

De auteurs, die elkaar vonden in Relivant (…), willen laten zien wat geloof is en doet, en wat geloofsvoorstellingen zijn en doen. Daarbij willen ze verduidelijken dat geloof en geloofsvoorstellingen relevant kunnen zijn doordat ze perspectieven aanreiken op het leven van alledag. Daarnaast willen zij geloof en geloofsvoorstellingen beschermen tegen de misverstanden die opkomen zodra ze worden behandeld als ware beschrijvingen van de werkelijkheid.

Het boek begint met een plaatsbepaling die beschrijft waar de auteurs zich kerkelijk en theologisch bevinden. De hoofdstukken die volgen zijn zelfstandig te lezen, gezamenlijk vormen ze een liberale theologie. Ze behandelen de manier waarop de auteurs zichzelf en de wereld begrijpen en de vraag wat waarheid is. Wat volgt zijn hoofdstukken over de Geest, Jezus Christus en God, de Bijbel, de liturgie, het gebed en over rituelen als speelvelden van geloof. Daarop volgen twee hoofdstukken over de kerk als het geheel van die speelvelden en de manier waarop de kerk in de wereld staat. In het laatste deel gaan de auteurs in op specifieke thema’s als geweld, vrijheid, liefde, seks, creativiteit en gastvrijheid om af te sluiten met het Vertrekpunt voor Relivant waarin staat aangegeven vanuit welke theologische gedachten de bijdragen zijn geschreven.

Het boek biedt hoofdstukken die soms meer theologisch en soms meer kerkelijk praktisch van aard zijn, maar juist daarom vullen zij elkaar aan. Op de website van de uitgever (Skandalon) is materiaal aan te treffen voor wie het boek wil gebruiken in gesprekskringen.

Auteurs die aan dit boek hebben bijgedragen zijn: Rick Benjamins, Klaas Douwes, Henri Frölich, Wilma Hartogsveld, Arne Jonges, Wilhelm Lagrouw, Alke Liebich, Jan Offringa, Wouter Slob, Sytze Ypma en Yvonne Hiemstra.

Liberaal Christendom. Ervaren, doen, denken verscheen bij Skandalon.