TAOKristofer Schippers beoogt met dit boek –een herziene versie van het origineel uit 1988 – een overzicht van het taoïsme te geven in de veelheid van al zijn aspecten. Hoe verschillend die aspecten ook zijn, zij vertonen een sterk onderling verband.

Dit komt tot uiting in de overeenkomst die door het taoïsme gelegd wordt tussen het lichaam van de mens en het ‘sociale lichaam’, de maatschappij waarin hij leeft en het land dat hij bewoont. Daarbij hanteert het taoïsme geen scheiding tussen lichaam en geest. Tussen het individu en zijn milieu bestaat een voortdurende wisselwerking en er is een volstrekte overeenkomst tussen de manier waarop we ons lichaam zien en de samenleving waarin we leven. De mens ondervindt de normen en wetten van de samenleving en de levenscondities van zijn milieu, maar hoeft zich daar niet aan te onderwerpen. Ieder individu beïnvloedt door zijn persoonlijke gesteldheid en door zijn mate van gezondheid en evenwicht, vaak zonder het te weten, zijn omgeving: een ‘leer zonder woorden’. Er zijn geen middeltjes, regeltjes of dogma’s, want eenieder heeft zijn eigen weg. Het adagium is: ‘Mijn lot wordt bepaald door mijzelf, niet door de hemel’.

Na een inleidend historisch hoofdstuk over het taoïsme en de vernietiging ervan komen in het vervolg de karakteristieke rituelen aan bod en de elementen waaruit de taoïstische leer is opgebouwd (zoals de grote aandacht voor het menselijk lichaam en de kosmologie). Het boek maakt duidelijk dat tao veel meer is dan een godsdienst, maar een manier van kijken en een manier van leven omvat.

TAO – De levende religie van China van Kristofer Schipper verscheen bij Meulenhoff.

Kristofer Schipper (1934) was hoogleraar sinologie aan de Leidse Universiteit en aan de École Pratique des Hautes Études in Parijs en is opgeleid tot taoïstisch meester.