Platti1Dit boek, dat in 2004 werd bekroond met de Prijs van het Religieuze Boek, stelt de vraag of islam en christendom, islam en westerse moderniteit, elkaar uitsluiten. Centrale vraag daarbij is: wat betekent het dat voor moslims ‘islam’ gelijkstaat met ‘salaam’, hoe men dat ook moge verstaan: als heil, overgave, onderwerping, beschaving, diabolisch, dehumaniserend, antichristelijk of antiwesters.

Omdat het thema niet eenvoudig vanuit één oogpunt te benaderen is, gaat de auteur genuanceerd te werk. In de inleiding gaat hij hiertoe in op de herkomst van centrale woorden als “Aslim, taslam” en “Islam, salaam”. Beiden hebben dezelfde stam en beiden bepalen de inhoud van het boek.

Het eerste deel heeft als onderwerp: Islam versus christendom? Het behandelt nauwgezet de karakteriseringen van de islam zoals deze in de inleiding werden aangestipt en zoals deze in de samenleving aangetroffen kunnen worden, ook onder moslims en christenen. Iedere invalshoek krijgt een eigen hoofdstuk: Islam: Allâhu akbar!, Islam: respectabel, Islam: antichristelijk, Islam: controversieel, Islam: diabolisch, Islam: djihaad, Islam: beschaving en Islam: heil.

Het tweede deel draagt als thema: Islam versus het Westen? Centraal hierin staat de vraag wat, traditioneel gezien, voor moslims de betekenis is van het begrip ‘godsdienst’, ‘religie’? Bijkomende vragen zijn: Hoe is deze traditionele vorm van zelfverstaan in crisis geraakt? Brengt het extreem militante antwoord op deze crisis niet met zich mee dat islam niet meer gelijk is aan ‘heil’ maar aan ‘onheil’? en: Hoe is de relatie van moslims tot wat men ‘moderniteit’ noemt? Wat betekent dan ‘inburgering’ in het Europa van vandaag de dag?

Islam, van nature een vijand? van Emilio Platti verscheen bij Averbode in de reeks ‘Christenen in dialoog’.

Emilio Platti (1943) is dominicaan en lid van het Institut dominicain d’études orientales du Caire (IDEO) en van het centrum El-Kalima voor de relaties tussen moslims en christenen te Brussel. Hij is professor emeritus arabistiek aan de KU Leuven en doceerde aan het Institut catholique de Paris.