Ora300'Benedictus zag s 'nachts een keer hoe de duisternis zich ontsloot en de hele wereld in een grote lichtbol deed opgaan. In de kleine kosmos de grote kosmos te beleven, dat is de sensibiliteit die we verkrijgen wanneer uiterlijk en innerlijk tot rust komen, wanneer we weer leren kijken.' (p. 3)

Deze passage komt uit de inleiding van het schitterende fotoboek Ora et Labora. De Regel van Benedictus. Dit boek is het resultaat van de samenwerking tussen drie personen: Notker Wolf, abt-primaat van de Benedictijnen, Hans-Günther Kaufman, fotograaf en regisseur en Wil Derkse,filosoof, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oblaat van de benedictijner Sint-Willibrordsabdij inDoetinchem.

 

 

 

 

Blader hieronder door het inkijkexemplaar. (Tip: klik in de benedenbalk op de knop Volledig Schermknopuitleg5voor een grotere weergave.)

Notker Wolf schreef de inleiding. In slechts drie pagina's weet hij de kern van het contemplatieve leven in woorden te vatten. Dan volgen een tweetal pagina's over de Regel van Benedictus als richtsnoer voor geestelijke vitaliteit van persoon en gemeenschap, van de hand van Wil Derkse.

De 176 foto's, zowel zwart-wit als kleur - en citaten uit de Regel van Benedictus (Nederlands en Latijn) in combinatie met korte overpeinzingen van Wil Derkse doen de rest. Het geheel ademt stilte en schoonheid en nodigt zo uit tot verstilling. De foto's brengen het leven in Benedictijner kloosters in Europa in beeld. Iedere foto en iedere tekst nodigt uit tot persoonlijke bezinning.

De teksten van Derkse ademen ruimte, licht en genegenheid en zijn, volgens het karakter van de Leefregel, uitnodigend van aard. Ook en vooral voor de niet-kloosterling:

"Bidden is geen complexe aangelegenheid: gewoon die stap zetten, je hart in stilte openen, alert wachten en wachten op wie of wat er komt"

Het boek wordt afgesloten met een persoonlijke reflectie van Hans-Günther Kaufman, de fotograaf, op de Leefregel van Benedictus en het belang daarvan voor onze tijd.