WierookenPepermunt300Het boek opent met een tweetal portretten van de auteurs. Janneke Nijboer (PKN) beschrijft hoe haar leven ingebed ligt in haar kerkelijke traditie. Daarnaast beschrijft zij hoe zij zich liet en laat inspireren door de rooms-katholieke kerk en regelmatig op retraite gaat in kloosters. Oecumene heeft voor haar nieuwe en hernieuwde betekenis gekregen door contacten met andere christenen op het internet. Tegelijkertijd signaleert zij juist daar over en weer allerlei misverstanden.

Eric van den Berg (RK) beschrijft hoe zijn jeugd zich afspeelde op de Biblebelt, in Gorcum. Uit diezelfde stad kwamen echter de katholieke martelaren van Gorcum, negentien monniken die bijna allemaal in Brielle werden opgehangen omdat zij hun katholieke geloof trouw bleven. Als kind voelde Eric zich als in een tweestromen-land, wonend op de Biblebelt, met uitzicht op zijn katholieke roots in Brabant. Ook voor hem fungeert het internet, en vooral twitter, als digitale ontmoetingsplek, oecumene in overdrive.

De thema's die vanuit de persoonlijke ervaring (en met de persoonlijke kleur) in het boek besproken worden zijn de eredienst, de geloofsleer, de ontmoeting met andere tradities en het alledaags geloof. Beide auteurs gaan, als in een soort tweeluik, op een open en authentieke wijze in op deze thema's en de betekenis ervan in de eigen traditie en voor het eigen leven. Daarbij laten zij herhaaldelijk blijken interesse te hebben in de manier waarop de ander vanuit de eigen traditie met deze thema's omgaat. Nadruk ligt echter op de vorm en beleving van de eigen traditie. De interesse en welwillendheid waarmee de auteurs de traditie van de ander benaderen en op de bijdragen van de ander reflecteren laat een prettige indruk achter.

Jammer vind ik hierbij dat het niet tot een daadwerkelijk gesprek komt. Hierdoor blijft bij mij het gevoel hangen dat er geen werkelijke dialoog tot stand komt. Die ligt kennelijk buiten de context van het boek, op het internet. Daarmee is het boek zeker een rijke vindplaats voor ieder die geïnteresseerd is in de manier waarop een religieuze traditie doorwerkt in het persoonlijk leven van mensen. Het zou echter, mijns inziens, aan zeggingskracht gewonnen hebben wanneer een daadwerkelijke gesprek – mogelijk in tweet-vorm - onderdeel uitgemaakt had van het boek.

Janneke NijboerErik van den BergJanneke Nijboer is missionair predikant bij de Protestantse Kerk Nederland. Ze is op Twitter actief als Tjanneke en is ook te vinden op Facebook en Linkedin. 

Eric van den Berg is eigenaar van ISI Media en initiatiefnemer/hoofdredacteur van Katholiek.nl. Ook hij is actief op social media. 

 

Wierook en pepermunt werd uitegegeven door ark media