Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer

Deze publicatie stelt de vraag wat pastores zoal tegenkomen aan bezieling bij mensen op de werkvloer. Door middel van 20 interviews wordt zichtbaar gemaakt hoe bezieling op heel concrete manieren een rol van betekenis speelt binnen werksituaties. 

Daarnaast biedt het boek bijdragen van praktisch-theologische aard. In deze bijdragen verkennen de auteurs de bronnen waaruit mensen voor deze bezieling putten, de manier waarop bezieling concreet doorwerkt in het arbeidsproces en de aandacht die kerkelijk werkenden aan beroep en bezieling kunnen geven. Het boek bevat tevens werkvormen voor parochies en gemeenten, 

Uitgever: Kok, Kampen 2010, 296 blz. 
Opdrachtgever: Stichting Landelijk Bureau DISK.