Voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene coördineerde Het Bezinningsbureau rond Kerstmis 2015 een artikelenreeks. Auteurs vanuit katholieke, protestantse, orthodoxe en evangelische hoek belichten hierin de gebruiken, rituelen en betekenissen die binnen hun traditie onlosmakelijk met Kerstmis verbonden zijn. Zij beschrijven hoe zij persoonlijk en als gemeenschap naar het Kerstfeest toeleven en geven de lezers een Kerstgedachte mee.

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

In deze reeks verschenen de volgende artikelen:

Ere zij God (protestants) - Sophie Bloemert
Prijst, prijst, prijst en zegt Hallelluja, zoals de herders Hem prezen in Bethlehem (orthodox) - Salaam Somi
Het feest van Gods liefde die mens werd (evangelisch) - Jan Wessels
Wees blij (katholiek) - Rob van Uden

"De Syrich-orthodoxe 'advent' kent niet vier, maar zes zondagen"

Salaam Somi