Het Bezinningsbureau coördineerde een reeks laagdrempelige artikelen over Syrische christenen in de Nederlandse samenleving. Naast een tweetal inleidende artikelen biedt deze reeks een artikel over de Syrisch-orthodoxe gelovige traditie in Nederland, gewoonten, gebruiken en spiritualiteit, een artikel over Syrische christenen in Nederland, over Vluchtelingen uit Syrië in Nederland en over pastorale zorg voor christenen uit Syrië. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

In deze reeks verschenen de volgende artikelen:

"In alle oosterse tradities hebben de monniken en de monialen een belangrijk stempel gedrukt op de Kerk als geheel"

George Acis

Christenen in Irak en Syrië lijden pijn en hebben uw hulp en steun nodig - Abraham beth Arsan
Christenen van Syrië - Een inleiding (deel 1) - Leo van Leijsen
Christenen van Syri:e - Een inleiding (deel 2) - Leo van Leijsen
De Syrisch-orthodoxe gelovige traditie in Nederland. Gewoonten, gebruiken, spiritualiteit - George Acis
Christenvluchtelingen uit Syrië - Mender Koure
Ze vallen niet op - Roel Bosch
New parish in the Antiochian Diaspora - Aboena Basilios Khamis