Tijdens de ramadan 2016 verzorgde het Bezinningsbureau voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene een reeks artikelen rond de Ramadan.
In deze reeks gingen moslims in op de betekenis van Ramadan voor hen persoonlijk, voor de moslimgemeenschap en de samenleving als geheel.

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

 

 

De artikelen die in deze reeks verschenen waren:

Het vasten in de maand Ramadan - Imam Hansildaar 
Islamitisch vasten: meer dan een ritueel - Enis Odaci 
Kom op Nederland, doe mee aan ramadan! - Shervin Nekuee 
Feest waarbij de harten worden gewonnen - Alper Alasag

"Door te vasten kunnen we ons bewuster worden van onze Schepper, Allah Almachtig"