In het Herdenkingsjaar van de Reformatie (31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017) brengt de Katholieke Vereniging voor Oecumene een reeks artikelen rond het thema oecumenisch herdenken. Het Bezinningsbureau verzorgt de coördinatie van deze reeks. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

 

In deze reeks verschenen reeds:

Tijd voor een goed gesprek (30 november 2016)
Herdenking 500 jaar Reformatie begonnen (15 november 2016)

Samen met andere kerken herdenken

'Mijn kijk op de Reformatie' (10 november 2016)
'Herstel van eenheid is de Reformatie van vandaag' (2 november 2016)
Waarom de Reformatie oecumenisch herdenken? (29 oktober 2016)