De Katholieke Vereniging voor Oecumene brengt, ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering, donateurs en subsidieverstrekkers, jaarlijks verslag uit van gevoerd beleid in het afgelopen jaar.

Gevoerd beleid in beeld brengen

Digitale bladerboeken van deze jaarverslagen worden al vele jaren verzorgd door Het Bezinningsbureau. 

Bekijk de bladerboeken van de Jaarverslagen