Orthodoxe ketterDit boek is een steentje in je schoen, zo’n boek dat je eens in de zoveel tijd tegenkomt, je terugwerpt op jezelf en je het schaamrood op de kaken brengt. Een boek dat je eigenlijk niet wilt lezen omdat het je vanzelfsprekendheden onderuithaalt. Een boek dat juist daarom gelezen zou moeten worden.

Peter Rollins vertelt in zijn boek verhalen. Verhalen die de potentie in zich dragen tot parabels te worden voor wie oren heeft om te horen. Korte verhalen, niet altijd even gemakkelijk, die om herlezing vragen. Niet alleen omdat ze niet altijd even gemakkelijk zijn, maar vooral omdat de diepte ervan zich niet altijd gelijk laat ontdekken.

Aanvankelijk stoorde de opzet van de bundel me, een verhaal van Rollins met een commentaar op dat verhaal, van Rollins. Bij lezing ontdekte ik dat het juist heel verhelderend werkt. Het verhaal speelt met je geest, het commentaar verdiept dat spel en verankert het gelezene in je ziel. De figuur van Jezus Christus verschijnt er in zijn radicaliteit en houdt je gelijk een spiegel voor.

Wanneer je zoekt naar een rustgevend boek, kies dan een ander. Dit is een boek dat je doet beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is.

De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen van Peter Rollins verscheen bij Skandalon

Peter Rollins (1973) is een Ierse schrijver, theoloog en filosoof. Hij is een prominent in de radicale theologie. Bekend ander werk van hem is How (Not) to Speak Of God (2006) en The Idolatry of God: Breaking Our Addiction to Certainty and Satisfaction (2012). Nooit eerder verscheen werk van hem in het Nederlands.