Op vrijdag 2 februari 2018 werd Diaconaal doen doordacht gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC te Amersfoort, tel. 033-4617917. 

Diaconaal doen doordacht is een:

- Oecumenisch Handboek Diaconiewetenschap
- Met bijdragen van deskundige auteurs uit het brede spectrum van de kerken
- Biedt een actuele theoretische basis

Diaconaal doen doordacht is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie (be)studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden. 

Het boek is geschreven door de redactie Handboek Diaconiewetenschap en enkele aangezochte auteurs. Het initiatief lag mede bij de Diaconale Studiekring en het landelijk bureau DISK. Diaconaal doen doordacht voorziet in een behoefte bij de theologische en kerkelijke (ambts)opleidingen. 

Interessant is dat Diaconaal doen doordacht - Handboek Diaconiewetenschap de nadruk legt op tien praktijkbeschrijvingen, die een inkijk geven rond de diaconale praktijk. De tien verhalen zijn een voorbeeld van hoe thans diaconie en diaconaat zicht ontwikkelt, zich presenteert en uitgevoerd wordt. Het eerste deel opent met een inleiding op diaconie en geeft een speciale plaats aan verzoening binnen diaconaat. Het tweede deel bevat reflecties op de tien praktijkbeschrijvingen waarin gekeken wordt naar de maatschappelijke context, de organisatie en het diaconaal handelen. Het derde deel sluit af met theologische leerpunten die naar voren komen uit de tien praktijkbeschrijvingen. 

De redactie bestaat uit drs. Hub Crijns, drs. Ellen Hogema, dr. Trinus Hoekstra, dr. Lútzen Miedema, dr. Herman Noordegraaf, Ploni Robbers- van Berkel, drs. Herman van Well, dr. Jozef Wissink en dr. Hanneke Arts-Honselaar (eindredactie).

 

Inkijkexemplaar

Bekijk een inkijkexemplaar van Diaconaal doen doordacht (inclusief inhoudsopgave); 

Diaconaal doen doordacht

 Artikel over Diaconaal doen doordacht in Diakonie & Parochie