Deze bundel, verschenen in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap (jaargang 104 (2016), aflevering 5) onder redactie van Geert van Dartel, vormt de neerslag van een op 14 maart 2016 in Museum Gouda gehouden gelijknamig symposium. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde het symposium om te herdenken dat het in 2016 vijfhonderd jaar geleden was dat het belangrijkste en invloedrijkste werk van de Nederlandse humanist Erasmus, Novum Instrumentum, werd gepubliceerd: de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament. Novum Instrumentum vormde de basis voor de meeste Europese moderne vertalingen van het Nieuwe Testament.

Dit blad besteedt aandacht aan de ontmoeting van paus Franciscus en patriarch Kyrill en de campagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’. Verschillende auteurs verleenden hun medewerking en schreven over Oosterse christenen in Nederland: de Syrisch-orthodoxe Kerk, Oekraïens-katholieke parochies, de Ethiopisch-orthodoxe Kerk.

Hedendaagse iconen door Anne-Marie van der Wilt

"Iconen worden wel 'vensters op de hemel', 'ladders naar de eeuwigheid' of 'verwijzers naar het Licht' genoemd. Dit geeft aan dat het bij een icoon nooit om de icoon of afbeelding zelf gaat, ook niet om deze te aanbidden. Iconen laten geen natuurgetrouwe afbeelding zien.

Sometimes it is worth to ask the question: Do I live fully? If I feel that this is not the case, I can ask another question: What prevents me to live fully here and now? Disease, lack of time or funds, broken relationships? It is not primarily about whether our expectations are fulfilled, but whether we can face the challenges of life.

Herman (J) Selderhuis brengt in dit boek aan de hand van tien hoofdstukken centrale aspecten uit het leven van de belangrijke kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) in beeld. De titels van de hoofdstukken zijn als volgt: kind (1483-1500); student (1501-1505); monnik (1505-1511); exegeet (1511-1517); theoloog (1517-1519); architect (1529-1521); reformator (1521-1525); vader (1525-1530); professor (1530-1537); profeet (1538-1546).

Jacobs vlucht schets op fascinerende wijze het verhaal van opeenvolgende generaties van één familie, in de periode 1560 tot en met juli 1684. 

Het begon allemaal toen Graig Harline (hoogleraar aan Brigham Young University) in Brussel op het dagboek van Jacob Roelands (1633-1683) stuitte, dat gedeeltelijk in geheimtaal geschreven is. Zoiets maakt natuurlijk nieuwsgierig. Harline besloot de code te kraken en had daar slechts twee dagen voor nodig (dat de sleutel hiertoe, bij nader inzien, al op de kaft van het dagboek stond ontdekte hij pas naderhand). Wat hij las, maakte hem nieuwsgierig.