In het Herdenkingsjaar van de Reformatie (31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017) brengt de Katholieke Vereniging voor Oecumene een reeks artikelen rond het thema oecumenisch herdenken. Het Bezinningsbureau verzorgt de coördinatie van deze reeks. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

 

Zowel het jodendom, het christendom als de islam zijn ‘religies van het boek’. Gelovigen die zich tot deze religieuze tradities bekennen geloven in het bestaan van één God, die de wereld heeft geschapen en zich in zijn woorden heeft geopenbaard aan de mens. Deze ‘woorden’ zijn opgetekend in boeken, die vanwege de goddelijke oorsprong (inspiratie), als heilig worden ervaren.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene brengt, ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering, donateurs en subsidieverstrekkers, jaarlijks verslag uit van gevoerd beleid in het afgelopen jaar.

In de zomer van 2016 verzorgde het Bezinningsbureau een reeks zomercolumns rond het thema 'pelgrimeren'. In deze reeks vertellen de auteurs over de tocht die zij vanuit het geloof - ofwel alleen ofwel samen met anderen - hebben ondernomen. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

 

Tijdens de ramadan 2016 verzorgde het Bezinningsbureau voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene een reeks artikelen rond de Ramadan.
In deze reeks gingen moslims in op de betekenis van Ramadan voor hen persoonlijk, voor de moslimgemeenschap en de samenleving als geheel.

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

 

De auteurs van Liberaal christendom maken al in de eerste zin van het boek duidelijk dat zij kiezen voor een ruime benadering van een liberale theologie. Zij vatten deze op als een theologie die onorthodox, open, vrijmoedig, vrijzinnig en modern is. Wat de auteurs met elkaar delen is dat zij een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van christendom aanhangen die zonder opdringerigheid het belang van het christelijk geloof wil uitspreken. Alle auteurs zijn praktiserend predikant of waren dat.