In de aanloop naar Pinksteren verzorgde Het Bezinningsbureau een interviewreeks rond het initiatief 'Feest van de Geest'. Tijdens dit Feest presenteren en exposeren kunstenaars hun nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning. Het Bezinningsbureau verzorgde de coördinatie van deze reeks en schreef de artikelen op basis van interviews met de kunstenaars.

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

Het Bezinningsbureau coördineerde een reeks laagdrempelige artikelen over Syrische christenen in de Nederlandse samenleving. Naast een tweetal inleidende artikelen biedt deze reeks een artikel over de Syrisch-orthodoxe gelovige traditie in Nederland, gewoonten, gebruiken en spiritualiteit, een artikel over Syrische christenen in Nederland, over Vluchtelingen uit Syrië in Nederland en over pastorale zorg voor christenen uit Syrië. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

Met dit boek heeft Kitty Nashid Hendriks een pareltje toegevoegd aan het genre egodocumenten. Zij beschrijft op doordringende en tegelijk humoristische wijze haar innerlijke zoektocht naar de levensvorm die bij haar roeping past. Voor wie interesse heeft in autobiografische literatuur is dit boek een echte aanrader. Hendriks’ schrijfstijl is meeslepend en warm persoonlijk. Al lezend heb je het gevoel met haar samen door een van zon overgoten tuin te wandelen, waar zich soms onweerswolken boven samenpakken, en verstild naar haar verhaal te luisteren.

In dit boek gaat Mirjam de Rijk het gevecht aan met TINA (There Is No Alternative), de aanname dat er geen alternatief is voor de manier waarop onze economie in elkaar zit en werkt. Dat doet ze door tal van economische mythes door te prikken en de lezer instrumenten in handen te geven om achter de mythes over de huidige economie te kijken en zelf alternatieven te formuleren. Wat mij betreft is zij daarin geslaagd.

 

Voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene coördineerde Het Bezinningsbureau rond Kerstmis 2015 een artikelenreeks. Auteurs vanuit katholieke, protestantse, orthodoxe en evangelische hoek belichten hierin de gebruiken, rituelen en betekenissen die binnen hun traditie onlosmakelijk met Kerstmis verbonden zijn. Zij beschrijven hoe zij persoonlijk en als gemeenschap naar het Kerstfeest toeleven en geven de lezers een Kerstgedachte mee.

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

Het boek Identiteit van Paul Verhaeghe verscheen in 2012 bij De Bezige Bij te Amsterdam. Inmiddels heeft een nieuw boek van zijn hand het licht gezien: Autoriteit (verschenen, september 2015, De Bezige Bij). Tijdens een lezing van Verhaeghe over dit nieuwe boek werd me duidelijk dat Autoriteit in feite een logisch vervolg vormt op wat Verhaeghe over autoriteit in Identiteit al optekent. Identiteit kan dan ook gezien worden als het uitschetsen van de contouren waartegen Autoriteit is geschreven.

In de zomer van 2015 verzorgde Het Bezinningsbureau voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene de wekelijke reeks Zomercolumns. In deze reeks komen Nederlandse theologen en kerkelijk werkers aan het woord die elders in de wereld werkzaam zijn. Zij vertellen in de columns over de voortgang van de oecumene in het land waar ze werkzaam zijn. Er verschenen zomercolumns uit Duitsland, Engeland, Polen, Palestina, België, Libanon, Oostenrijk, Zuid-Soedan, Ierland, Filipijnen en San Salvador. Het Bezinningsbureau bedacht de reeks en verzorgde de algehele coördinatie en eindredactie. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene