Voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgt Het Bezinningsbureau sinds september 2014 de tweewekelijkse rubriek 'In 't Veld'. In deze rubriek biedt de vereniging reeksen artikelen aan van mensen die in het maatschappelijke en kerkelijke veld oecumenisch actief zijn. Doelstelling is op deze wijze het brede veld van de oecumenische inzet zichtbaar te maken, over de grenzen van de eigen traditie heen. Het Bezinningsbureau bedacht de rubriek en verzorgt de algehele co√∂rdinatie en de eindredactie van deze reeks. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

'Benedictus zag s 'nachts een keer hoe de duisternis zich ontsloot en de hele wereld in een grote lichtbol deed opgaan. In de kleine kosmos de grote kosmos te beleven, dat is de sensibiliteit die we verkrijgen wanneer uiterlijk en innerlijk tot rust komen, wanneer we weer leren kijken.' (p. 3)

Met de bundel Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit. Een verkenning presenteren wetenschappelijk medewerkers van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen hun eerste verkenningen op het terrein van maatschappelijke spiritualiteit. Daarmee beogen zij een zoektocht te ondernemen naar nieuwe vormen van christelijke spiritualiteit in een seculiere, volgens sommigen post-seculiere, tijd. (p. 5)