Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat onlangs het nieuwe boek van Joris Luyendijk Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers verscheen. In de media is er veel aandacht voor en Joris Luyendijk zelf was al te gast in Boeken (VPRO, 25 februari 2015) en bij Tegenlicht (VPRO, 1 maart 2015).

'Tegenover de eerder vermelde onderzoeken blijkt uit onze gevalstudies dat de alternatieve religieuze sector een behoorlijk samenhangend holistisch-spiritueel wereldbeeld bezit, dat voor een aanzienlijk deel van niet-westerse herkomst is.' (p. 37) Aldus één van de bevindingen naar aanleiding van gevalstudies naar alternatieve religiositeit in Nederland. Het boek besteedt aandacht aan het soefisme van de Mouriden, pentecostals, de dharma in de westerse praktijk, de Nederlandse godinnenbeweging, psychosofia, Astro TV en Chinese geneeswijzen, spiritualiteit in het bedrijfsleven en de metal-subcultuur. 

De auteurs van dit boek pleiten voor meer aandacht voor en bemoeienis van Europa met sociaal beleid, ieder op een eigen manier en ieder in een andere mate. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat zij allen wijzen op de noodzaak van meer Europese sociale wetgeving, maar vooral op veel uitdrukkelijker ingrijpen in andere beleidsterreinen vanwaaruit met regelmaat een beleid gedicteerd wordt dat grote sociale consequenties heeft. Om dit te waarborgen pleiten zij voor een sociale toets voor alle maatregelen die de binnenmarkt betreffen.

Een cultuurel venster op de hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezinnen

Dit boek is de publieksversie van een tweejarig wetenschappelijk onderzoek naar de interculturele aspecten van de jeugdzorg binnen TriviumLindenhof. TriviumLindenhof biedt specialistische jeugd-en opvoedhulp in de Stadsregio Rotterdam en de regio Zuid-Holland Zuid.

Kristofer Schippers beoogt met dit boek –een herziene versie van het origineel uit 1988 – een overzicht van het taoïsme te geven in de veelheid van al zijn aspecten. Hoe verschillend die aspecten ook zijn, zij vertonen een sterk onderling verband.

Dit Pamflet voor de Nacht van de Theologie 2014 bestaat uit een kort vooraf en vier hoofdstukjes. Het geheel beslaat niet meer dan 62 pagina's. In het Vooraf neemt Sterk afstand van een overheid die 'de participatiesamenleving' slechts gebruikt om bezuinigingen te legitimeren of om burgers eigenlijk in overheidsdienst te nemen door hen haar taken te laten uitvoeren. (9). Volgens Sterk heeft het woord 'participatiesamenleving' geen technocratische maar een ethische invulling nodig, een die recht doet aan ieders individualiteit en kwetsbaarheid. Een vorm van spontane toewijding aan de ander. Theologen kunnen hieraan, aldus Sterk, een bijdrage leveren door middel van hun vragen en verhalen.

In dit verfrissende boek presenteren de auteurs, Arjan Erkel en Sezgin Yilgin, de levensverhalen van twintig YEPPIES (van studenten tot directeuren en van woordvoerder tot districtchef van de politie) over hun ontwikkelingen en hun kijk op de multiculturele samenleving. Naast de interviews komen ook werkgevers en deskundigen uit de politiek, het bedrijfsleven en onderwijs aan het woord. Zij delen hun ervaringen met YEPPIES en geven hun visie over het maatschappelijke en economische belang van de ontwikkeling van deze groep. Daarmee geeft het boek een relevante kijk op de kansen die de multiculturele samenleving kan bieden voor de toekomst van Nederland.