'In het begin van de eenentwintigste eeuw ziet het ernaar uit dat de onmacht van de regeringen van de ontwikkelde landen (of noem het de onwil of terughoudendheid van de heersende klassen onder invloed van het neoliberalisme) om de sociale en ruimtelijke opeenstapeling van economische tegenslagen, de sociale ontbinding en de culturele achterstand in de verkrottende arbeiders- en/of etnoraciale wijken van de steeds dualer wordende metropool tegen te houden, zal zorgen voor blijvende vervreemding tussen burgers en chronische onrust die het burgerschap zwaar op de proef zullen stellen (...)

Voor het scheppen van nieuwe mogelijkheden heb je verbeeldingskracht nodig. 

'Als taal de sleutel tot integratie en emancipatie voor vrouwen met een immigrantenachtergrond is, de sleutel die de deur tot de maatschappij open moet zetten, moet de maatschappij dan niet de schuif aan de binnenkant van de deur weghalen, zodat de vrouwen binnen kunnen stappen?', p. 108

Deze bundel biedt meer dan een verzameling goed onderbouwde artikelen over vraagstukken die de multiculturele samenleving van een grote stad kenmerken.

Dit boek schildert de levensverhalen van vijftien vrouwen ergens in Nederland.

Vrouwen die bijna allemaal van elders komen. Zo leefden zij eerder in Suriname, Amerika, Turkije, Iran of Marokko. Openhartig vertellen zij over hun land van geboorte, de relatie met hun ouders, broers, zussen en overige familie, over de redenen waarom zij naar Nederland kwamen en de wijze waarop zij zich (zelf maar ook vaak hun gezin) in Nederland hebben ontwikkeld.

Handboek diaconiewetenschap

Dit oecumenische handboek bevat bijdragen van twintig deskundigen uit het brede spectrum van kerken. Het is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie studeren, voor die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïntresseerden.

Omdat de christelijke feesten niet meer iedereen iets zegt hebben gezamenlijke kerken enkele jaren geleden het project 'Intercity bestemming Pasen' gelanceerd. Maar hoe werk je nu met dat materiaal? Pastoor Rudolf Scheltinga van de Oud-katholieke Kerk in Utrecht heeft ervaring opgedaan met dit materiaal. 

De zegen die uitgesproken wordt over het op reis geaan van mensen, is zo oud als Paulus. Kapelaan Juan van Eijk van de Lourdesparochie te Nijmegen besloot op een verzoek van één van de parochianen in te gaan en haar nieuwe auto waarmee ze zieken uit de parochie naar het ziekenhuis vervoert in te zegenen. Er bleken meerdere mensen in de parochie behoefte te hebben aan een dergelijke zegen over hun voertoeg.