Het Licht dat mijn wezen richt
Is dieper in mij verankerd
Dan ieder beeld over God
en eindeloos bestaan.

Het universum
waarvan ik een stofje ben
stuurt mijn verlangen
en structureert mijn wezen.

Ik kijk en luister ademloos
hoor de eindeloze verten
en zie de stilte.
Ik dijn mee
op eb en vloed van het heelal.