Leven alsof iedere dag
de eerste is
van de rest
van je leven.

Niet bungelend
halverwege
of moegestreden
op het einde.

Rustend,
alsof je nog
alle tijd hebt
en nog alles mogelijk is.

Maar, niets verwachtend
niet streberig
alleen ontvangend
en genietend van het nu.

Heerlijke Godgegeven rust.