IperenVan Iperen, predikant in het Zeeuwse Veere, doctor in de filosofie en lid van vooraanstaande genootschappen werd en dat tot zijn eigen verbittering nooit benoemd tot hoogleraar. De uitlatingen van van Iperen doen vermoeden dat hij niet zomaar te rubriceren valt onder een bepaalde categorie predikanten: traditioneel, conservatief, liberaal, verlicht.

Platti1Dit boek, dat in 2004 werd bekroond met de Prijs van het Religieuze Boek, stelt de vraag of islam en christendom, islam en westerse moderniteit, elkaar uitsluiten. Centrale vraag daarbij is: wat betekent het dat voor moslims ‘islam’ gelijkstaat met ‘salaam’, hoe men dat ook moge verstaan: als heil, overgave, onderwerping, beschaving, diabolisch, dehumaniserend, antichristelijk of antiwesters.

Orthodoxe ketterDit boek is een steentje in je schoen, zo’n boek dat je eens in de zoveel tijd tegenkomt, je terugwerpt op jezelf en je het schaamrood op de kaken brengt. Een boek dat je eigenlijk niet wilt lezen omdat het je vanzelfsprekendheden onderuithaalt. Een boek dat juist daarom gelezen zou moeten worden.

Weerbarstige SpiritualiteitMet dit boek zetten de auteurs, Inigo Bocken en Eveline van Buijtenen, de lezers aan het denken. Geen gemakkelijk boek, een boek dat om lezing en herlezing vraagt en vooral om een zoekende geest.  Een boek dat na een jaar opnieuw opgepakt wil worden om nieuwe perspectieven te openen en het gelezene te herkauwen. Een boek dat in de praktijk oproept wat Certeau met zijn werk beoogde te doen.

In StilteJan-Hendrik Bakker brengt in dit boek zes auteurs ter sprake die ieder voor zich iets hebben met stilte. Dat doet Bakker omdat hij het moderne individualisme als een dreiging voor de wereld ziet. Hij wil met zijn boek een heroriëntatie bieden op wat hij ziet als een zielloze levensstijl, een waarbij het beeld van de mens versmald wordt tot homo economicus en zelfs tot ideaal wordt verheven.

Erasmus OecumenicusjpgDeze bundel, verschenen in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap (jaargang 104 (2016), aflevering 5) onder redactie van Geert van Dartel, vormt de neerslag van een op 14 maart 2016 in Museum Gouda gehouden gelijknamig symposium. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde het symposium om te herdenken dat het in 2016 vijfhonderd jaar geleden was dat het belangrijkste en invloedrijkste werk van de Nederlandse humanist Erasmus, Novum Instrumentum, werd gepubliceerd: de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament.

Luther Een mens zoekt GodHerman (J) Selderhuis brengt in dit boek aan de hand van tien hoofdstukken centrale aspecten uit het leven van de belangrijke kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) in beeld. De titels van de hoofdstukken zijn als volgt: kind (1483-1500); student (1501-1505); monnik (1505-1511); exegeet (1511-1517); theoloog (1517-1519); architect (1529-1521); reformator (1521-1525); vader (1525-1530); professor (1530-1537); profeet (1538-1546).

Jacobs vluch300tJacobs vlucht schets op fascinerende wijze het verhaal van opeenvolgende generaties van één familie, in de periode 1560 tot en met juli 1684. 

Het begon allemaal toen Graig Harline (hoogleraar aan Brigham Young University) in Brussel op het dagboek van Jacob Roelands (1633-1683) stuitte, dat gedeeltelijk in geheimtaal geschreven is. Zoiets maakt natuurlijk nieuwsgierig.

HeiligSchrift300Zowel het jodendom, het christendom als de islam zijn ‘religies van het boek’. Gelovigen die zich tot deze religieuze tradities bekennen geloven in het bestaan van één God, die de wereld heeft geschapen en zich in zijn woorden heeft geopenbaard aan de mens.

LiberaalChristendomDe auteurs van Liberaal christendom maken al in de eerste zin van het boek duidelijk dat zij kiezen voor een ruime benadering van een liberale theologie. Zij vatten deze op als een theologie die onorthodox, open, vrijmoedig, vrijzinnig en modern is. Wat de auteurs met elkaar delen is dat zij een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van christendom aanhangen die zonder opdringerigheid het belang van het christelijk geloof wil uitspreken.