KlaarLicht300Met dit boek heeft Kitty Nashid Hendriks een pareltje toegevoegd aan het genre egodocumenten. Zij beschrijft op doordringende en tegelijk humoristische wijze haar innerlijke zoektocht naar de levensvorm die bij haar roeping past. Voor wie interesse heeft in autobiografische literatuur is dit boek een echte aanrader. Hendriks’ schrijfstijl is meeslepend en warm persoonlijk.

51mythes300In dit boek gaat Mirjam de Rijk het gevecht aan met TINA (There Is No Alternative), de aanname dat er geen alternatief is voor de manier waarop onze economie in elkaar zit en werkt. Dat doet ze door tal van economische mythes door te prikken en de lezer instrumenten in handen te geven om achter de mythes over de huidige economie te kijken en zelf alternatieven te formuleren. Wat mij betreft is zij daarin geslaagd.

 

Identiteit300Het boek Identiteit van Paul Verhaeghe verscheen in 2012 bij De Bezige Bij te Amsterdam. Inmiddels heeft een nieuw boek van zijn hand het licht gezien: Autoriteit (verschenen, september 2015, De Bezige Bij). Tijdens een lezing van Verhaeghe over dit nieuwe boek werd me duidelijk dat Autoriteit in feite een logisch vervolg vormt op wat Verhaeghe over autoriteit in Identiteit al optekent. Identiteit kan dan ook gezien worden als het uitschetsen van de contouren waartegen Autoriteit is geschreven.

Ora300'Benedictus zag s 'nachts een keer hoe de duisternis zich ontsloot en de hele wereld in een grote lichtbol deed opgaan. In de kleine kosmos de grote kosmos te beleven, dat is de sensibiliteit die we verkrijgen wanneer uiterlijk en innerlijk tot rust komen, wanneer we weer leren kijken.' (p. 3)

RuimteVoor300Met de bundel Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit. Een verkenning presenteren wetenschappelijk medewerkers van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen hun eerste verkenningen op het terrein van maatschappelijke spiritualiteit. Daarmee beogen zij een zoektocht te ondernemen naar nieuwe vormen van christelijke spiritualiteit in een seculiere, volgens sommigen post-seculiere, tijd. (p. 5)

FranciscaanseBeweging300'Vanuit de inspiratie die we opdoen proberen we met open oor en luisterend hart te leven. We richten ons op eenvoud en willen onze zelfwaarde niet ontlenen aan macht, bezit of succes.' (p. 134). Het is deze wijze van leven waarvoor de aanhangers van de Franciscaanse Beweging volgens de 'Leidraad van de Franciscaanse Beweging' bewust kiezen.

DitKanNietWaarZijn300Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat onlangs het nieuwe boek van Joris Luyendijk Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers verscheen. In de media is er veel aandacht voor en Joris Luyendijk zelf was al te gast in Boeken (VPRO, 25 februari 2015) en bij Tegenlicht (VPRO, 1 maart 2015).

NieuweReligiositeit300'Tegenover de eerder vermelde onderzoeken blijkt uit onze gevalstudies dat de alternatieve religieuze sector een behoorlijk samenhangend holistisch-spiritueel wereldbeeld bezit, dat voor een aanzienlijk deel van niet-westerse herkomst is.' (p. 37) Aldus één van de bevindingen naar aanleiding van gevalstudies naar alternatieve religiositeit in Nederland.

VoorbijDeRetoriek300De auteurs van dit boek pleiten voor meer aandacht voor en bemoeienis van Europa met sociaal beleid, ieder op een eigen manier en ieder in een andere mate. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat zij allen wijzen op de noodzaak van meer Europese sociale wetgeving, maar vooral op veel uitdrukkelijker ingrijpen in andere beleidsterreinen vanwaaruit met regelmaat een beleid gedicteerd wordt dat grote sociale consequenties heeft.

CultureleDiversiteit300'Cultuur als verklaringsmiddel zal eerder de grenzen tussen mensen uit verschillende etnische groepen in stand houden dan een verbinding bewerkstelligen. En juist deze verbinding tussen culturen is een essentiële voorwaarde voor het ontwikkelen van de gevoeligheid die nodig is om culturele grenzen te kunnen overstijgen. (1)