EenmetdeEne300Met dit boek wil Kick Bras de diskwalificatie rechtzetten als zou het protestantisme niets met mystiek hebben of willen. Deze diskwalificatie is volgens Bras vooral afkomstig uit de 20e eeuw. Hierin gaven Barthianisme en sociaal activisme de toon aan.
Hij hoopt met zijn boek een representatief beeld te scheppen van zoiets als protestantse mystiek, maar ook de kritiek en de worsteling met Rooms-katholieke vormen van mystiek in Nederlandse protestantse kringen gedurende de twintigste eeuw te verhelderen.

AlsikWijWord300Op 1 december 2008 ging het project W!J van start met de website www.nieuwwij.nl. Deze interactieve multimediale website biedt een platform voor iedereen die samen met anderen wil nadenken over hoe een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt eruit kan zien, ongeacht de verschillen in afkomst en levensovertuiging.
De site levert geen kant en klaar recept voor dit nieuwe W!J maar wil samen met de bezoekers een stapje verder komen op weg naar een Nederland waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Utopie300In De utopie van de vrije markt verkent Achterhuis, aange-spoord door de kredietcrisis, het utopische karakter van het vrijemarktkapitalisme.
Om antwoord te vinden op de vraag of er naast een technische en een socialistische utopie ook een kapitalistische utopie bestaat, gaat hij in op het denken van Ayn Rand en Milton Friedman, de twee belangrijkste voorvechters van het vrijemarktkapitalisme.  Achterhuis schetst hoe na de ondergang van de communistische utopie in 1989 het kapitalisme definitief overwon.

EenAndersIn dit boek beschrijven 16 jonge mensen op een aanstekelijke manier, vanuit de gehele breedte van de christelijke kerk, hoe zij hun eigen kerkelijke traditie waarnemen en de toekomst die zijn daarvoor zien.

Parias300'In het begin van de eenentwintigste eeuw ziet het ernaar uit dat de onmacht van de regeringen van de ontwikkelde landen (of noem het de onwil of terughoudendheid van de heersende klassen onder invloed van het neoliberalisme) om de sociale en ruimtelijke opeenstapeling van economische tegenslagen, de sociale ontbinding en de culturele achterstand in de verkrottende arbeiders- en/of etnoraciale wijken van de steeds dualer wordende metropool tegen te houden, zal zorgen voor blijvende vervreemding tussen burgers en chronische onrust die het burgerschap zwaar op de proef zullen stellen (...)

DwarseVrouwen300Voor het scheppen van nieuwe mogelijkheden heb je verbeeldingskracht nodig. 

'Als taal de sleutel tot integratie en emancipatie voor vrouwen met een immigrantenachtergrond is, de sleutel die de deur tot de maatschappij open moet zetten, moet de maatschappij dan niet de schuif aan de binnenkant van de deur weghalen, zodat de vrouwen binnen kunnen stappen?', p. 108

Deze bundel biedt meer dan een verzameling goed onderbouwde artikelen over vraagstukken die de multiculturele samenleving van een grote stad kenmerken.

LichtenSchaduw300Dit boek schildert de levensverhalen van vijftien vrouwen ergens in Nederland.

Vrouwen die bijna allemaal van elders komen. Zo leefden zij eerder in Suriname, Amerika, Turkije, Iran of Marokko. Openhartig vertellen zij over hun land van geboorte, de relatie met hun ouders, broers, zussen en overige familie, over de redenen waarom zij naar Nederland kwamen en de wijze waarop zij zich (zelf maar ook vaak hun gezin) in Nederland hebben ontwikkeld.