OndersteBoven. In dit blad ontmoet u arbeidspastores en mensen, die actief zijn op de werkvloer. OndersteBoven was een uitgave van DISK - Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken. In het tijdschrift verschenen vanaf 2009 artikelen van mijn hand.  

 

2014 | Bewerken, Bewaren...en Doorgeven: Budget Op Orde Maken Hellendoorn

Interview met Aafko de Vries (voorzitter) en Rikie Dommerholt (coördinator) van stichting BOOM. 'Schande dat het pannetje soep uit de negentiende eeuw in ere hersteld lijkt'. 

2014 | Bewerken, Bewaren...en Doorgeven: Diaconaal Platform Ede

Gesprek met Teus Hubert over het Diaconaal Platform Ede en de inzet van de gezamenlijke kerken van Ede voor de armsten in Ede en omgeving. 

2014 | 1: Interviewreeks in het kader van het project Werken met toekomst: "De toekomst laat een gemengd beeld zien"; "Het zien van mogelijkheden is het allerbelangrijkste"; "Soms kun je gewoon niet anders"; "De kerk zal anders moeten gaan werken"; "Ik heb het geluk dat ik binnen mijn werk veel kan pionieren"; "Je bent verplicht jezelf te blijven vernieuwen" 

Als gevolg van de financiële en economische crisis is de mogelijkheit tot het verrichten van betaalde arbeid in loondienst voor velen minder zeker dan voorheen. Het aantal banen voor werknemers neemt af en steeds meer mensen zijn (langdurig) zonder baan. Veel zelfstandige ondermers hebben in deze jaren te maken met een afnemend aantal opdrachten en dalende tarieven. Hoe creëren pastores binnen hun geloofsgemeenschap ruimte voor deze ervaringen en hoe zeker is hun eigen baan?

2013 | 4: "Wij zijn alleen máár op zoek naar bondgenoten!"

Het GIDSnetwerk wil langdurig werklozen activeren door mensen met elkaar te verbinden. Zij doet dat door samen met stevige lokale netwerken van leiders uit het bedrijfsleven, kerken, politiek,media, maatschappelijke organisaties, zorg en welzijn, onderwijs en kunst en cultuur te werken aan vitale lokale samenlevingen. In dit interview sprak ik met oprichter en directeur Stan Uyland en trainer en leercoach Addie van Dalen over de doelstellingen van het netwerk en de reeds behaalde resultaten.

2013 | 3: "Ik weet nu dat ik een hele andere studie moet gaan doen"

Interview met de winnares van de Ab Harrewijn Prijs 2013, Lisa Paassen (coördinator van het Jongeren Advies Punt Leeuwarden) over de kansen van jongeren in Leeuwarden op de arbeidsmarkt.

2013 | 2: 'Soms staan er bloemetjes tussen het beton!'

Interview met een groep leidinggevenden in de zorg en het bankwezen over alternatieve vormen van leidinggeven, los van de gangbare managementmodellen.

2013 | 1: interviewreeks: "Ik heb geboft"; "Teveel aan flexibiliteit heeft gevolgen voor de bezieling"; "Ik heb als dominee een riante rechtspositie"; "Een zekerder bestaan kun je eigenlijk niet hebben"; "Ik hoef niet te vrezen zomaar ontslagen te worden"

In het kader van het project Flexibel en bezield interviewde ik een vijftal predikanten en pastores over veranderingen op de arbeidsmarkt: de flexibilisering en de sterke opkomst van zzp-ers. Wat betekent dat voor de zekerheden in het bestaan en voor de bezieling waarmee mensen hun werk verrichten?

2012 | 4: 'Waar ga je van kwispelen?'

Dit interview kijkt terug op de Training 'Werk & Balans' die in april en mei 2012 aan jong professionelen werd gegeven in de Christus Triumfatorkerk te Den Haag. De vier avonden hadden een verschillend karakter, waarbij de projectgroep naast de christelijke traditie nadrukkelijk ruimte wilde laten voor - en beginnen bij - de levensvragen en kernwaarden van de deelnemers. 

2012 | 4: 'Vaak blijkt liefde de juiste weg te zijn, maar je kunt ook te soft zijn'

De Wonne is een begrip in Enschede. De woongemeenschap, sinds 1979 gehuisvest in een voormalig klooster aan de Noorderhagen, midden in de stad, wordt nu een klooster genoemd 'waar de straat doorheen loopt'. Geïnspireerd door het samenlevingsideaal van de eerste christenen ontvangt de kerngroep gasten die gedurende een bepaalde tijd met hen meeleven. Dat heeft succes, want in de loop der jaren werden er ook in Almelo en Glanerbrug vergelijkbare huizen geopend. In dit interview met Dick Smeijers staat het gemeenschapsleven in de Wonne centraal en de uitdaging tot vernieuwing waarvoor de Wonne zich gesteld ziet. 

2012 | 3: "Ik doe en durf nu dingen die ik vroeger niet voor mogelijk hield!"

Op het stukje aarde tussen spoor en metro, van twee vierkante kilometer, dat Pendrecht heet, vormen zo'n 11.000 inwoners van Rotterdam een complete samenleving in het klein. Hier woont en werkt Bien Hofman, winnares van de Ab Harrewijn Prijs 2012.

2012 | 3: 'Een kerk die niet dient, dient nergens toe!'

De Gideonsbende Maarssen is dit jaar alweer acht jaar actief. Zoals in het verhaal van Gideon (Richteren 6) voelt de bende zich geroepen kabaal te maken als situaties van onrecht ongehoord en ongezien dreigen te blijven. De Gideonsbende is met ten minste 300 mensen, hoewel het precieze aantal minder belangrijk is dan de intentie waartoe de deelnemers zich geroepen voelen.

2012 | 2: 'Training 'Werk & Balans' voor jonge professionelen'

De Christus Triumfatorkerk in Den Haag, Bezuidenhout, koos drieënhalfjaar geleden heel bewust voor projecten die zich richten op mensen uit de leeftijdscategorie van 20 tot 45 jaar. Ze trokken dominee Berit Bootsma aan om onderzoek te doen naar wat deze groep wijkbewoners vooral bezighoudt. Nu - vlak voordat de training 'Werk & Balans' van start gaat - vertelt ze over de achtergrond, de ontwikkeling en de inhoud van het project Jonge Professionelen.

2011 | 4: 'Gegroeid vanuit een lege ruimte in het midden'

Wanneer je de Elisakerk in Almelo-Zuid binnenloopt, komt de stilte je tegemoet. Het moderne gebouw lijkt ontworpen te zijn rond de lege ruimte in de kerk waaromheen al het leven van de parochie zich afspeelt. In die lege ruimte die niemand betreedt, staat slechts de paaskaars, als tastbaar teken van de hoop op opstanding uit alles wat neerdrukt in het leven. Eef van Vilsteren, voorheen arbeidspastor, nu parochiepastor, vertelt zichtbaar enthousiast en trots over de mensen die van dit gebouw een geloofsgemeenschap maken. (interview over de aandacht voor arbeid en werkloosheid in de Elisakerk).

2011 | 3: 'Iets geeft me de spontaniëteit om dit te doen'

Krystyna Gõrska, Poolse van herkomst, richtte in 2008 het Service Point Meterik (Noord-Limburg) op. Hoewel ze al veel langer Poolse migranten ondersteunde, voelde ze altijd het gemis van een goede plek om hen te ontvangen en hun vragen te beantwoorden. Toen ze zich in 2008 hiervoor tot de gemeente Horst aan de Maas wendde, stemde deze toe in het oprichten van een informatiepunt. Nog datzelfde jaar werd het feestelijk geopend en sindsdien maakt Krystyna dagen van meer dan 12 uur.

2011 | 2: 'Een Nuestra casa voor Spaanstalige migranten in Rotterdam'

In de loop der jaren is de pastorale aandacht voor werk en werkloosheid verschoven naar lokale geloofsgemeenschappen en diaconale projecten. Sinds 2011 zijn er zelfs geen arbeidspastores meer in de klassieke zin van het woord, dat wil zeggen, op de werkvloer. Maar in het oude wijkenpastoraat en in migrantengemeenschappen is deze thematiek nog springlevend. Zo ook in de Spaanssprekende parochie Sagrada Familia te Rotterdam en de uit de parochie voortkomende zelfstandige stichting Nuestra Casa (ons huis). Een interview met Viky Alberdi.

2009 | 3: 'Hou je hoofd koel'

De diaconie van VIerhoven in Delft werkt sinds februari 2007 aan een klimaatplan, een project van Kerk in Actie over de gevolgen van de klimaatverandering. In dit artikel wordt beschreven op welke manier Vierhoven zich inzet om een Fairtrade Kerk te worden.