Henry Vesseur werd op 15 september gekozen tot abt van de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem, de vierde abt op rij. Het klooster staat sinds de jaren zestig bekend om de integratie van zen in het christelijke kloosterleven.

Gezien de opkomst van het fenomeen multiple religious belonging (het putten van inspiratie uit meerdere religies) en de groeiende diversiteit in de samenleving, vroeg Nieuwwij.nl zich af hoe broeder Vesseur, vanuit de ervaringen binnen de abdij met zen, tegen deze ontwikkelingen aankijkt. Maar ook hoe hij zijn nieuwe rol als abt opvat en de toekomst van zijn kloostergemeenschap ziet. Het Bezinningsbureau sprak met hem over deze vragen. 

Zen is voor ons klooster meer een erfenis

Opdrachtgever: Nieuwwij