29 maart 2018

246 hits

10 december 2017

1296 hits

10 december 2017

Diaconaal doen doordacht - Handboek Diaconiewetenschap

Op vrijdag 2 februari 2018 werd Diaconaal doen doordacht gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC te Amersfoort, tel. 033-4617917.  Diaconaal doen doordacht is een: - Oecumenisch Handboek Diaconiewetenschap- Met bijdragen van deskundige auteurs uit het brede spectrum van de kerken- Biedt een actuele theoretische basis Diaconaal doen doordacht is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie (be)studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden. 
19 november 2017

877 hits

19 november 2017

Weg van Geweld

Reekstitel: Religie en Veiligheid. Verschillende auteurs onderzoeken de militaristische maar ook religieuze verheerlijking van geweld. In hun bijdragen stellen zij verschillende dimensies van de relatie tussen religie en conflict aan de orde.  Uitgever: EburonOpdrachtgever: Ministerie van Defensie - Rooms-katholieke Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht
21 augustus 2017

909 hits

21 augustus 2017

Josua van Iperen (1726-1780) - Gereformeerd predikant ten tijde van de Verlichting

Van Iperen, predikant in het Zeeuwse Veere, doctor in de filosofie en lid van vooraanstaande genootschappen werd – en dat tot zijn eigen verbittering – nooit benoemd tot hoogleraar. De uitlatingen van van Iperen doen vermoeden dat hij niet zomaar te rubriceren valt onder een bepaalde categorie predikanten: traditioneel, conservatief, liberaal, verlicht.
11 augustus 2017

258 hits

06 augustus 2017

924 hits

06 augustus 2017

Islam, van nature een vijand?

Dit boek, dat in 2004 werd bekroond met de Prijs van het Religieuze Boek, stelt de vraag of islam en christendom, islam en westerse moderniteit, elkaar uitsluiten. Centrale vraag daarbij is: wat betekent het dat voor moslims ‘islam’ gelijkstaat met ‘salaam’, hoe men dat ook moge verstaan: als heil, overgave, onderwerping, beschaving, diabolisch, dehumaniserend, antichristelijk of antiwesters.
06 augustus 2017

922 hits

06 augustus 2017

De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen

Dit boek is een steentje in je schoen, zo’n boek dat je eens in de zoveel tijd tegenkomt, je terugwerpt op jezelf en je het schaamrood op de kaken brengt. Een boek dat je eigenlijk niet wilt lezen omdat het je vanzelfsprekendheden onderuithaalt. Een boek dat juist daarom gelezen zou moeten worden.
05 augustus 2017

912 hits

05 augustus 2017

Weerbarstige spiritualiteit - Een inleiding in het denken van Michel de Certeau (1925-1986)

Met dit boek zetten de auteurs, Inigo Bocken en Eveline van Buijtenen, de lezers aan het denken. Geen gemakkelijk boek, een boek dat om lezing en herlezing vraagt en vooral om een zoekende geest.  Een boek dat na een jaar opnieuw opgepakt wil worden om nieuwe perspectieven te openen en het gelezene te herkauwen. Een boek dat in de praktijk oproept wat Certeau met zijn werk beoogde te doen.
05 augustus 2017

728 hits

05 augustus 2017

In stilte - Een filosofie van de afzondering

Jan-Hendrik Bakker brengt in dit boek zes auteurs ter sprake die ieder voor zich iets hebben met stilte. Dat doet Bakker omdat hij het moderne individualisme als een dreiging voor de wereld ziet. Hij wil met zijn boek een heroriëntatie bieden op wat hij ziet als een zielloze levensstijl, een waarbij het beeld van de mens versmald wordt tot homo economicus en zelfs tot ideaal wordt verheven.
15 juni 2017

762 hits

15 juni 2017

Erasmus Oecumenicus. In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof

Deze bundel, verschenen in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap (jaargang 104 (2016), aflevering 5) onder redactie van Geert van Dartel, vormt de neerslag van een op 14 maart 2016 in Museum Gouda gehouden gelijknamig symposium. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde het symposium om te herdenken dat het in 2016 vijfhonderd jaar geleden was dat het belangrijkste en invloedrijkste werk van de Nederlandse humanist Erasmus, Novum Instrumentum, werd gepubliceerd: de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament. Novum Instrumentum vormde de basis voor de meeste Europese moderne vertalingen van het Nieuwe Testament.